Malonamide malonamide C3H6N2O2 C1s kr-0cckk.os LCH03
Malonamide malonamide C3H6N2O2 N1s kr-0nnkk.os LCH03
Malonamide malonamide C3H6N2O2 O1s kr-0ookk.os LCH03
Manganese manganese Mn Mn 2p,2s aaa-mnll.os SF
Manganese carbonyl manganese carbonyl C10Mn2O10 C 1s md-0cckk.os RH89
Manganese carbonyl manganese carbonyl C10Mn2O10 Mn 2p md-0mnl3.os RH89
Manganese carbonyl manganese carbonyl C10Mn2O10 O 1s md-0ookk.os RH89
Manganese carbonylbromide manganese carbonylbromide BrC5MnO5 C 1s mb-0cckk.os RH89
Manganese carbonylbromide manganese carbonylbromide BrC5MnO5 Mn 2p mb-0mnll.os RH89
Manganese carbonylbromide manganese carbonylbromide BrC5MnO5 O 1s mb-0ookk.os RH89
Manganese carbonylhydride manganese carbonylhydride C5HMnO5 C 1s mc-0cckk.os RH89
Manganese carbonylhydride manganese carbonylhydride C5HMnO5 O 1s mc-0ookk.os RH89
MDI bis ethyl urethane mdi bis ethyl urethane C19H22N2O4 C 1s je-0cckk.os UHR95
MDI bis ethyl urethane mdi bis ethyl urethane C19H22N2O4 N 1s je-0nnkk.os UHR95
3-Me-selenophene me-selenophene C5H7Se C 1s sm-0cckk.os HTB89
meta nitroaniline meta nitroaniline C6H6N2O2 C 1s nk-0cckk.os TUH96
meta nitroaniline meta nitroaniline C6H6N2O2 N 1s nk-0nnkk.os TUH96
meta nitroaniline meta nitroaniline C6H6N2O2 O 1s nk-0ookk.os TUH96
Methane methane CH4 C 1s me-0cckk.os KH08
methanol methanol CH4O C 1s ml-0cckk.os IH88
methanol methanol CH4O O 1s ml-0ookk.os IH88
Methoxyalkilyd.tricobalt nonacarbonyl methoxyalkilyd.tricobalt nonacarbonyl C11Co3H3O10 Co 2p mf-0coll.os HM&93
Methoxyalkilyd.tricobalt nonacarbonyl methoxyalkilyd.tricobalt nonacarbonyl C11Co3H3O10 O 1s mf-0ookk.os HM&93
Methoxyalkyd.tricobalt nonacarbonyl methoxyalkyd.tricobalt nonacarbonyl C11Co3H3O10 C 1s mf-0cckk.os HM&93
Methy fluoride methy fluoride CFH3 C 1s my-0cckk.os H92a
Methy fluoride methy fluoride CFH3 F 1s my-0ffkk.os H92a
n-methyl aniline methyl aniline C7H9N C 1s uz-0cckk.os UH96
n-methyl aniline methyl aniline C7H9N N 1s uz-0nnkk.os UH96
methyl formate methyl formate C2H4O2 C 1s mr-0cckk.os IH87
methyl formate methyl formate C2H4O2 O 1s mr-0ookk.os IH87
Methyl isocyanide methyl isocyanide C2H3N C 1s mi-0cckk.os HTM89
Methyl isocyanide methyl isocyanide C2H3N N 1s mi-0nnkk.os HTM89
Methyl mercaptan methyl mercaptan CH4S C 1s mm-0cckk.os DTH90
Methyl mercaptan methyl mercaptan CH4S S 2p,2s mm-0ssll.os DTH90
Methyl methanesulfonate methyl methanesulfonate C2H6O3S C1s mw-0cckk.os HH14
Methyl methanesulfonate methyl methanesulfonate C2H6O3S O1s mw-0ookk.os HH14
Methyl methanesulfonate methyl methanesulfonate C2H6O3S S2p mw-0ssll.os HH14
Methyl Norbornene methyl norbornene C8H12 C 1s mn-0cckk.os WH&90
Methyl trifluoromethanesulfonate methyl trifluoromethanesulfonate C2H3F3SO3 C1s mu-0cckk.os HH14
Methyl trifluoromethanesulfonate methyl trifluoromethanesulfonate C2H3F3SO3 F1s mu-0ffkk.os HH14
Methyl trifluoromethanesulfonate methyl trifluoromethanesulfonate C2H3F3SO3 O1s mu-0ookk.os HH14
Methyl trifluoromethanesulfonate methyl trifluoromethanesulfonate C2H3F3SO3 S2p mu-0ssll.os HH14
N-methyl-N-phenylurethane methyl-n-phenylurethane C10H13NO2 C 1s ig-0cckk.os UH&95b
N-methyl-N-phenylurethane methyl-n-phenylurethane C10H13NO2 N 1s ig-0nnkk.os UH&95b
N-methyl-N-phenylurethane methyl-n-phenylurethane C10H13NO2 O 1s ig-0ookk.os UH&95b
Methyl-thio-isocyanide methyl-thio-isocyanide C2H3NS C 1s ti-0cckk.os HTM89
Methyl-thio-isocyanide methyl-thio-isocyanide C2H3NS N 1s ti-0nnkk.os HTM89
methylcyclopentadienylmanganese triCO methylcyclopentadienylmanganese trico C9H7MnO3 C 1s mg-0cckk.os W92
methylcyclopentadienylmanganese triCO methylcyclopentadienylmanganese trico C9H7MnO3 Mn 2p mg-0mnl3.os W92
methylcyclopentadienylmanganese triCO methylcyclopentadienylmanganese trico C9H7MnO3 O 1s mg-0ookk.os W92
Methylthiocyanide methylthiocyanide C2H3NS C 1s tc-0cckk.os HTM89
Methylthiocyanide methylthiocyanide C2H3NS N 1s tc-0nnkk.os HTM89
Methylthiocyanide methylthiocyanide C2H3NS S 2p tc-0ssl3.os HTM89
monofluorobenzene monofluorobenzene C6FH5 C 1s ob-0cckk.os HF&87
monofluorobenzene monofluorobenzene C6FH5 F 1s ob-0ffkk.os HF&87
N,N Dimethylaniline n dimethylaniline C8H11N C 1s ax-0cckk.os HUR93
N,N Dimethylaniline n dimethylaniline C8H11N N 1s ax-0nnkk.os HUR93
N,N,N-tritolyl isocyanurate n,n-tritolyl isocyanurate C24H21N3O3 C 1s yi-0cckk.os UA&99
N,N-di(t-butyl)ethylenediamine n-di(t-butyl)ethylenediamine C10H24N2 C 1s yl-0cckk.os LU&99
N,N-di(t-butyl)ethylenediamine n-di(t-butyl)ethylenediamine C10H24N2 N 1s yl-0nnkk.os LU&99
N,N-diphenyl urea n-diphenyl urea C13H12N2O C 1s ij-0cckk.os UH&95b
N,N-diphenyl urea n-diphenyl urea C13H12N2O N 1s ij-0nnkk.os UH&95b
N,N-diphenyl urea n-diphenyl urea C13H12N2O O 1s ij-0ookk.os UH&95b
Naphthalene naphthalene C10H8 C 1s na-1cckk.os GT&03
Naphthalene naphthalene C10H8 C 1s na-0cckk.os RI&88
S-naphthalene naphthalene C6H4N2S2 C 1s bl-0cckk.os HD&91
S-naphthalene naphthalene C6H4N2S2 N 1s bl-0nnkk.os HD&91
S-naphthalene naphthalene C6H4N2S2 S 2p,2s bl-0sskk.os HD&91
Neon neon Ne Ne 1s ne-0nekk.os HB80c
Neon neon Ne Ne 1s aaa-nell.os SF
nickel-phthalocyanine nickel-phthalocyanine C32H16NiN8 C 1s zn-0cckk.os RSH93
Nickelocene nickelocene C10NiH10 C 1s ni-0cckk.os HI87
Nitric Oxide nitric oxide NO N 1s no-0nnkk.os HF15
Nitric Oxide nitric oxide NO O 1s no-0ookk.os HF15
nitro benzene nitro benzene C6H5NO2 C 1s nj-0cckk.os TUH96
nitro benzene nitro benzene C6H5NO2 N 1s nj-0nnkk.os TUH96
nitro benzene nitro benzene C6H5NO2 O 1s nj-0ookk.os TUH96
Nitrogen nitrogen N N 1s aaa-nnkk.os SF
Nitrogen nitrogen N2 N 1s nn-0nnkk.os MC&87
Norbornene norbornene C7H10 C 1s nb-0cckk.os WH&90
Octafluoronaphthalene(i.e.Perfluoro-) octafluoronaphthalene(i.e.perfluoro C10F8 C 1s nf-0cckk.os RI&88
Octafluoronaphthalene(i.e.Perfluoro-) octafluoronaphthalene(i.e.perfluoro C10F8 F 1s nf-0ffkk.os RI&88
3-octyl-thiophene octyl-thiophene C12H21S C 1s sx-0cckk.os HT&89
3-octyl-thiophene octyl-thiophene C12H21S S 2p sx-0ssl3.os HT&89
ortho nitro aniline ortho nitro aniline C6H6N2O2 C 1s ng-0cckk.os TUH 96
ortho nitro aniline ortho nitro aniline C6H6N2O2 N 1s ng-0nnkk.os TUH 96
ortho nitro aniline ortho nitro aniline C6H6N2O2 O 1s ng-0ookk.os TUH 96
Ortho-carborane ortho-carborane B10C2H12 B 1s bg-0bbkk.os HW&93
Ortho-carborane ortho-carborane B10C2H12 C 1s bg-0cckk.os HW&93
Oxygen oxygen O O 1s aaa-ookk.os SF
Oxygen oxygen O2 O 1s ox-0ookk.os HF&93
Oxygen Difluoride oxygen difluoride F2O F 1s of-0ffkk.os MI&87
Oxygen Difluoride oxygen difluoride F2O O 1s of-0ookk.os MI&87